Martin Dvořák se na Praze 4 narodil, žije zde a pracuje. V letošních volbách kandiduje za naši městskou část do Senátu. Říká, že senátor by měl hlavně být pro občany užitečný a že Praha 4 nepotřebuje mediálně známé tváře odjinud, ale člověka, který pro ni bude skutečně pracovat.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Jsem z Prahy 4 a není mi jedno, kde a jak žiji. A také mě zajímá, jak bude žít má rodina. Nejde mi o funkci. Na nejvyšší mety jsem dosáhl jako vrcholový sportovec i úspěšný trenér. Dnes mi jde spíš o to, abych to nejlepší ze sportu – tedy duch fair play a poctivou dřinu ve prospěch výsledku, přenesl i do politiky. Jsem přesvědčen, že senátor by měl být svým voličům především užitečný. Být tím, kdo bude reálně šest let pomáhat: obci, nejrůznějších spolkům a občanům. Jsem přesvědčen, že Praha 4 nepotřebuje mediálně známé tváře odjinud ani ty, kteří si přes politiku vyřizují osobní spory. Naopak věřím, že naše zájmy si na Praze 4 dokážeme prosadit sami!

Není Senát "přežilou" institucí, když tak málo lidí chodí k senátním volbám?

Myslím si, že pohled veřejnosti na Senát se změní až tehdy, pokud se posílí jeho kompetence. U komory, která je na základě většinového systému složena ze zástupců konkrétních regionů, by bylo logické posílení pravomocí právě v otázkách týkajících se rozhodování o regionech, městech a obcích. Zde by Senát měl získat samostatné pravomoci. Ale bez ohledu na to, mohou mít lidé z pracovitého senátora užitek. Může pomáhat obci a jejím spolkům s jejich projekty a občanům zase pomoci řešit problémy v jednání s úřady a institucemi. Senátora přijme každý, ale záleží jen na něm, zda investuje svůj čas a využije svého vlivu ve prospěch svých spoluobčanů. A přesně to chci dělat!

Máte nějaké zkušenosti s politikou?

Jsem nestraník a kandiduji jako nezávislý kandidát s podporou ODS a Svobodných. Dosud jsem nebyl politikem, ale ve veřejném životě se pohybuji již dlouho, jako představitel různých spolků. Byl jsem mimo jiné místopředsedou úspěšného sportovního svazu. Jsem přesvědčen, že senátor by měl být nadstranický a hlavně by měl pro své voliče něco dělat. V tomto jsem zajedno s Tomášem Baťou, který říkal, že dobrý nápad může podpořit každý...

Jakými tématy byste se chtěl v Senátu zabývat?

Dlouhodobě se věnuji podpoře sportu pro všechny, zdraví a vzdělání. Rekreační sport je nejlepší prevencí civilizačních chorob, naopak dětem by sport mohl pomoci trochu se odtrhnout od světa počítačů a mobilů. Právě školy by měly pomoci přivést děti ke sportu. Chce to ale mít propracovanou metodiku, která se dostane do osnov. Velké téma je také podpora zdravých českých potravin pro zdraví našich lidí. Chci pomáhat spolkům a všem organizacím, které přinášejí užitečné vyžití nebo služby, které nemůže efektivně zajistit stát. V neposlední řadě je důležité podporovat všechna opatření, která pomohou zajistit našim občanům bezpečnost, a zemi suverenitu a dlouhodobou ekonomickou prosperitu. Představitelé země, včetně senátorů, by měli konat právě s ohledem na maximální výhodnost pro občany ČR a nikoho jiného!

Co podle Vás potřebuje Praha 4 nejvíce?

Jako jeden z největších problémů vnímám fakt, že Praha 4 nemá žádné centrální místo, kde by se lidé přirozeně scházeli, a to přesto, že má krásná místa pro jejich vybudování jako například park Na Pankráci. Myslím, že by zde mohlo vzniknout podobné volnočasové místo jako je Malešický park na Praze 10. S tím bych chtěl pomoci. Jinak aktuálním problémem je podchod metra u stanice Budějovická, nesouvislé parkovací zóny, které dnes nepatřičně koncentrují auta mimo ně a dále čistota, úklid a bezpečnost.

Zkusme něco z jiného soudku, co se o Vás běžně nedozvíme. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? Nebo co rád jíte? A umíte odpočívat?

Jako kluk jsem chodil tábornického oddílu mládeže, a tak jsem přirozeně chtěl být skautský vedoucí. A nakonec jsem jím skutečně byl. V jídle jsem nadšenec a mám rád všechno (smích). A odpočinek? Nejvíc si odpočinu na horách s rodinou, kde strašně rád jezdím na kole. Musel jsem také slíbit manželce, že pokud mě zvolí, nezapomenu si najít čas také na svoji rodinu.